เกี่ยวกับเรา

“ม่อนชะเมา” เกิดจากการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมเล็กๆ ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา จังหวัดระยอง  เป็นฟาร์มปลูกผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และปัจจุบันได้รับการรับรองเป็นผักและผลไม้ออร์แกนิคแนวคิดคือ เรามีความตั้งใจจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาผสมผสานกับความชำนาญของทีมงานในการการพัฒนาเมนูอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนเกษตรกร มีรายได้ที่ยั่งยืน และผู้บริโภคปลายทางได้ทานของดีมีประโยชน์ ปลอดภัย ปลอดสารพิษ
 “ม่อนชะเมา” เรามีความตั้งใจที่จะเสาะแสวงหา คัดสรรของดี ผักผลไม้ปลอดภัย จากเกษตรกรทั่วไทยม่อนชะเมาเชื่อว่า ชีวิตที่มีความสุข เกิดจากประสบการณ์ที่ดีและความสมดุลย์ของสุขภาพกายและใจ